Vrije tuinen

Indien er tuinen op ons complex beschikbaar zijn of binnenkort vrij komen, worden ze gemeld op de vaste informatieplekken op het complex en op de facebookpagina van de vereniging. Niet-leden kunnen zich  via de button op de menubalk registreren om het lidmaatschap van Nut en Genoegen aan te vragen. Tuinders die interesse hebben in tuinruil kunnen zich via onderstaande formulier melden.

KIJK HIER OP DE FACEBOOK PAGINA VOOR VRIJE TUINEN

Mobirise

Aanvraag tuinruilTuinruil is alleen toegestaan aan vaste leden. Aspirant-leden (tuinders in hun eerste jaar als lid van de vereniging) mogen nog niet van tuin ruilen.

In het geval er meer ge√Įnteresseerden zijn in een vrijkomende tuin, wordt door loting bepaald aan wie de tuin wordt toegekend.