Nieuws en Genoegen

Allerlaatste Tuinkrant

26 december 2020

Aan een 'eeuwenoude' traditie komt helaas in december 2020 een einde. De Tuinkrant van Nut en Genoegen houdt definitief op te bestaan. Samensteller en creatief brein Anita van der Zee heeft jarenlang enorm veel werk verzet om elke 2 maanden een papieren krant uit te brengen waarin alle tuinders werden geïnformeerd over onder andere de voortgang van de vereniging, projecten die liepen, Algemene Ledenvergaderingen die uitgeschreven werden en werkroosters. Anita combineerde de clubinformatie altijd met lekkere recepten, zaai- en oogstweetjes, leuke kennis over het jaargetijde, de boeiende artikelen van de hand van Jan Stroop en nog veel meer. Juist door die combinatie was het lezen van de Tuinkrant elke keer een feestje! Met Anita en de vele leveranciers van teksten, bedanken we ook de groep vrijwilligers die jaar in jaar uit de tuinkranten bij de tuinders thuis bezorgden!

Het bestuur van Nut en Genoegen zal vanaf nu proberen al deze informatie met de tuinders te delen via de digitale nieuwsbrief en via de website.

Nieuwe dakbedekking werkplaats!

16 oktober 2020

De dakbedekking van de werkplaats was dringend aan vervanging toe. Een aantal vrijwilligers heeft zich hier op gestort en het dak van de werkplaats is gelukkig weer voor jaren waterdicht! Dank hiervoor aan Cees, Pieter, Frans, Ab en Harm. En speciale dank aan Ciska en Bertus die op een zondag de hele nieuwe dakbedekking hebben gelegd! Fantastisch!

Eeuwfeest

15 mei 2020

13 juni 2020 had het fantastische hoogtepunt moeten worden van het jaar. De viering van het feit dat we 100 jaar als vereniging bestaan was al voorbereid en georganiseerd. Helaas zal ook deze activiteit door de maatregelen rondom het covid19 virus voorlopig geen doorgang kunnen vinden. Zodra het bestuur mogelijkheden ziet om alsnog het 100 jarig bestaan te vieren, zal er een nieuwe planning worden gemaakt. Naar verwachting zal de viering niet eerder dan de zomer van 2021 plaatsvinden.

Schooltuintjes

31 maart 2020

Helaas heeft het bestuur, in overleg met OBS de Voorzaan, moeten besluiten het gebruik van de schooltuintjes voor het seizoen 2020/2021 af te blazen. Vanwege het covid19 virus blijven de basisscholen in het begin van het tuinseizoen gesloten en is op ons complex het aanhouden van minimaal anderhalve meter tussen begeleiders en leerlingen niet te waarborgen. Hopelijk kunnen we in 2021 toch voor de 21ste keer schoolkinderen laten genieten van het kweken van hun eigen gewassen op ons complex.

Nut en Genoegen asbestvrij!

26 oktober 2019

In het voorjaar van 2019 werd door testen bevestigd dat in de dakplaten van ons tuindershonk en van twee huisjes van tuinders asbest was verwerkt. Gelukkig kunnen we sinds het najaar van 2019 melden dat de asbestplaten zijn verwijderd. In de eerste fase heeft een asbestsaneringsbedrijf de oude platen op professionele manier, inclusief alle veiligheidsmaatregelen, gedemonteerd en afgevoerd. Daarna heeft een groep vrijwilligers nieuwe dakplaten op de kantine geplaatst. Hierbij is meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het dak extra te isoleren waardoor we de stookkosten van de kantine verder omlaag kunnen krijgen. Met de eigenaren van de twee tuinhuisjes was overeengekomen dat zij zelf voor nieuwe dakbedekking zouden zorgen. Opnieuw een prachtig gezamelijk project binnen onze vereniging! 

Zonnepanelen

26 mei 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart 2019 hebben de leden besloten dat er zonnepanelen geplaatst mochten worden op het dak van de winkel van Nut en Genoegen. Op die manier kan de vereniging besparen op de jaarlijkse kosten van stroom, is de stroom minder milieubelastend en laat Nut en Genoegen ook haar maatschappelijke betrokkenheid zien. Op 24 en 25 mei 2019 hebben Jeroen Luiken, Cees Kooij en Jurgen Hajema hard gewerkt om de afspraak ook in te lossen. Op vrijdag zijn op het dak alle voorbereidingen gedaan waardoor aan het eind van de dag de 6 zwarte panelen daadwerkelijk geplaatst konden worden. Op zaterdag hebben Jeroen en Jurgen alle aansluitingen binnen de winkel aangelegd. Rond 15u zaterdagmiddag kon Jeroen de schakelaars omzetten en begon Nut en Genoegen echt met het opwekken van duurzame energie. Een prachtig moment voor de vereniging! De investering is uiteindelijk zo'n €600 lager geworden dan het voorstel dat gedaan is op de Algemene Ledenvergadering. Omdat ook de opbrengst van de gekochte panelen iets hoger is dan gepresenteerd, verwachten we de investering in 5 jaar al terug te verdienen..

Groene energie!

11 mei 2019

Na de nodige voorbereidingen was het op 10 mei 2019 dan zover: het energiecontract van Nut en Genoegen bij Nuon werd overgenomen door Greenchoice. Door een contract af te sluiten met Greenchoice verzekert Nut en Genoegen zich voor 3 jaar van groene stroom en bosgecompenseerd gas. Met de lagere tarieven bespaart onze vereniging ook nog eens zo'n €240 per jaar bij gelijkblijvend verbruik. Kunst is wel om vooral het gasverbruik drastisch omlaag te brengen, omdat hier de afgelopen jaren enorm veel geld aan is uitgegeven. Binnenkort zal een project worden gestart om te inventariseren of we door middel van isolatie een flink lagere energierekening kunnen bereiken. Naast de standaard stroom en gas, krijgen we van Greenchoice ook 3 jaar lang 'windvangers'. Met deze windvangers delen we mee in de opbrengsten van een windmolenpark van Greenchoice. Hierdoor kunnen we op de jaarafrekening nog een bescheiden voordeeltje verwachten..

Nieuw materiaal

23 februari 2019

Iedereen die de afgelopen dagen op het complex is geweest is het ongetwijfeld opgevallen: het bestuur heeft 12 prachtige nieuwe kruiwagens en 2 nieuwe platte karren aangeschaft. Het oude materiaal was overduidelijk aan vervanging toe. Er is bewust gekozen voor materiaal met massieve banden om de problemen met lekke banden voortaan te voorkomen. Vanaf nu is het beschikbare materiaal altijd inzetbaar voor alle tuinders!