Aardappel schema

Op ons complex is het toegestaan om aardappelen te verbouwen. Hieraan zijn wel strakke voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de verspreiding van de aardappelziekte Phytophthora te voorkomen. Meer informatie over deze ziekte vind je door op de link te klikken. Pootaardappels moeten om deze reden verplicht in de TuinToko gekocht worden. Het poten van andere dan in de TuinToko gekochte aardappelen is dus NIET toegestaan. Hiernaast is er voor het verbouwen van aardappelen een verplicht wisselteelt schema. Voor de teelt van aardappelen moeten op een tuin 3 aparte velden worden gemaakt. Op elk van deze velden mogen slechts 1 keer per 3 jaar aardappelen worden gepoot. Welk van de 3 velden in een bepaald jaar moet worden gebruikt, wordt aangegeven in onderstaand wisselteelt schema.

Het schema heeft in het midden een kiezelpad. Dat is het hoofdpad dat van de hoofdpoort doorloopt totaan de bijenkas aan de zuidkant van het complex. Boven het kiezelpad in het schema zijn de tuinen aan de oostkant van het hoofdpad. Dit zijn de tuinen die grenzen aan de Havenbuurt. Onder het kiezelpad in het schema zijn de tuinen die aan de westkant van het hoofdpad liggen. Dit zijn de tuinen die grenzen aan de Provinciale weg. Voor zowel de tuinen aan de oostkant als aan de westkant van het hoofdpad zijn de 3 aardappel velden weergegeven. Ook is aangegeven op welk veld de aardappelen in het lopende seizoen moeten worden gepoot. 

Ga bij enige twijfel over het verbouwen van aardappelen altijd eerst in gesprek met de toezichthouder of vraag extra informatie in de TuinToko!

HAVENBUURT

SEIZOEN 2023
AARDAPPELEN IN ACHTERSTE VAK

MIDDELSTE VAK

VAK DICHTST BIJ HOOFDPAD

HOOFDPAD

VAK DICHTST BIJ HOOFDPAD

MIDDELSTE VAK

SEIZOEN 2023
AARDAPPELEN IN ACHTERSTE VAK

PROVINCIALE WEG