Visie

Onze visie is een wereld waarin mens en natuur in harmonie met elkaar leven. Een wereld waarin zowel economische activiteit als recreatie op een volledig duurzame manier zijn ingericht en waarin flora en fauna worden gerespecteerd en gestimuleerd. Een wereld waarin onze biodiversiteit optimaal wordt ondersteund. Ook streven wij naar een maatschappij waarin respect en begrip voor de ander kernwaarden zijn en elkaar ondersteunen gemeengoed is. Wanneer we gezamenlijke doelen verwoorden en elkaars inzet ondersteunen, zullen we het positieve resultaat, dat uit onze inzet voorkomt, met een veelvoud vergroten.

Mobirise

Missie

Nut en Genoegen stelt zich tot doel om bij te dragen aan ecologie, biodiversiteit, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke cohesie. Dit doet ze door het laagdrempelig aanbieden van mogelijkheden om te tuinieren, door het stimuleren van samenwerking en wederzijds begrip, door het actief ondersteunen van flora en fauna en het structureel verlagen van haar ecologische belasting en door het geven van voorlichting en educatie.