Algemene Informatie

Borg                   €  250,00   eenmalig Inclusief 1 complexsleutel
Inschrijfgeld          €   15,25      "
Complexbijdrage        €   71,15   jaarlijks
Contributie N + G      €   28,95      "
Contributie AVVN       €   25,40      "
Donateur               €   17,50      "
Pacht                  €    0,12    per m2
Borg extra sleutel     €   15,00
 
Zes keer per jaar komt er een tuinkrant uit met informatie over o.a.
  • Tuinieren op een volkstuincomplex
  • Bestuursmededelingen
  • Activiteiten
  • En nog veel meer informatie
Ook ontvangen onze leden 4 keer per jaar DE TUINLIEFHEBBER het vakblad voor hobbytuinders.
Onze vereniging is aangesloten bij het AVVN.