Energie

Zonnepanelen

Stand van zaken van 25 mei 2019 tot 18 februari 2023

Opgewekte stroom

%

Verstreken tijd

%

De bovenste balk toont de hoeveelheid opgewekte stroom als percentage van de totaal op te wekken stroom om onze investering terug te verdienen. De onderste balk laat de inmiddels verstreken tijd zien als percentage van de totale tijd die we nodig dachten te hebben om onze investering terug te verdienen. Als de percentages van beide balken gelijk blijven, zullen we onze investering al in 5 jaar terugverdienen.

Stroom verbruik

1260

2018

1454

2019

-192

2020

Stroom verbruik

-852

2021

-606

2022

Hierboven de hoeveelheid door Nut en Genoegen verbruikte stroom in KWh op basis van de in mei ontvangen jaarrekeningen. Ons contractjaar loopt van mei tot mei. De omslag op de jaarafrekening sinds 2020 tot een negatief verbruik (= teruggeleverde stroom) wordt veroorzaakt door het plaatsen van de zonnepanelen in mei 2019.

Gas Verbruik

3088

2018

2801

2019

708

2020

Gas Verbruik

597

2021

609

2022

Bovenstaande cijfers laten het gasverbruik in m3 zien op basis van de in mei ontvangen jaarafrekeningen. Opvallend is dat we met elkaar sinds mei 2019 een enorme besparing hebben bereikt op het gasverbruik door de gaskachels in het clubhuis, de winkel en het bestuurshuisje structureel lager / uit te zetten en door extra isolatie van het dak van het clubhuis. Sinds maart 2020 speelt het nauwelijks gebruiken van het clubhuis en de winkel vanwege Covid19 ook een grote rol in de verbruikscijfers.