Mededelingen

  Beste leden,
Vanwege de aangekondigde overheidsmaatregelen en adviezen van het RIVM omtrent het
Corona-virus zal de geplande Algemene Ledenvergadering van 27 maart a.s. geen doorgang vinden.

In overleg met het bestuur wordt te zijner tijd een nieuwe datum gepland. Tevens zijn wij genoodzaakt de kantine om dezelfde redenen te sluiten, dit heeft consequenties voor:
de werkploegen op
  • zaterdag 21 en 28 maart en 4 april
  • geen kantinediensten

De leden ingedeeld bij de werkploeg zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld door onze werkploeg-coördinator Frans Jonker.

De winkel is in genoemde periode ook gesloten.

Deze maatregelen gelden in ieder geval t/m 6 april. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden wij U daarvan op de hoogte.